اتوبوس دربستی عراق اربعین

مسیر اول: 

رفت : مرز مهران – کاظمین – سید محمد – سامرا – نجف

برگشت : کربلا – مرز مهران

توجه: توقف اتوبوس در کاظمین 2.5 ساعت – توقف سید محمد 30 دقیقه – توقف سامرا 2.5 ساعت

——-

مسیر دوم: 

رفت : مرز مهران – نجف

برگشت : کربلا – مرز مهران

توجه: توقف در مسیر ندارد

قبل
بعدی