تور نمایشگاهی چین

توجه : احتمال تغییر لحظه‌ای نرخ تورهای خارجی به دلیل نوسانات ارز و تغییرات قیمت پرواز وجود دارد.

 • تور نمایشگاهی پاییزه
2024 Canton Fair (فاز 1)

  تور نمایشگاهی پاییزه 2024 Canton Fair (فاز 1)

  7 شب گوانگجو
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 24 مهر تا 14 آبان 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه تجهیزات پزشکی شانگهای CMEH 2024

  نمایشگاه تجهیزات پزشکی شانگهای CMEH 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 6 تا 8 تیر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه بین المللی ساخت
و ساز و مصالح ساختمانی 
2024 THE BIG 5 CONSTRUCT

  نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و مصالح ساختمانی 2024 THE BIG 5 CONSTRUCT

  7 شب شنزن
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 12 تا 15 تیر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه الکترونیک چین ELECTRONICA CHINA 2024

  نمایشگاه الکترونیک چین ELECTRONICA CHINA 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 18 تا 20 تیر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه مد، پوشاک و پارچه CHIC 2024

  نمایشگاه مد، پوشاک و پارچه CHIC 2024

  7 شب شنزن
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 6 تا 8 شهریور 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه بین‌المللی طراحی 
2024 DODD

  نمایشگاه بین‌المللی طراحی 2024 DODD

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 20 تا 23 شهریور 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه منسوجات صنعتی چین 2024 CINTE TECHTEXTIL

  نمایشگاه منسوجات صنعتی چین 2024 CINTE TECHTEXTIL

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 29 تا 31 شهریور 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه اتوماسیون صنعتی IAS 2024

  نمایشگاه اتوماسیون صنعتی IAS 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 3 تا 7 مهر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه دکوراسیون داخلی 
2024 Interior Lifestyle China

  نمایشگاه دکوراسیون داخلی 2024 Interior Lifestyle China

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 19 تا 21 مهر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه اسباب بازی چین CHINA TOY EXPO 2024

  نمایشگاه اسباب بازی چین CHINA TOY EXPO 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 25 تا 27 مهر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه چاپ و بسته بندی All in print 2024

  نمایشگاه چاپ و بسته بندی All in print 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 7 تا 10 آبان 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه زیبایی چین CIBE 2024

  نمایشگاه زیبایی چین CIBE 2024

  7 شب شنزن
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 17 تا 18 آبان 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه فناوری و تجهیزات شیمیایی CTEF 2024

  نمایشگاه فناوری و تجهیزات شیمیایی CTEF 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 29 آبان تا 1 آذر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه اتومکانیکا Automechanika 2024

  نمایشگاه اتومکانیکا Automechanika 2024

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 12 تا 15 آذر 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)
 • نمایشگاه مواد غذایی
2024 FOOD INGREDIENTS CHINA

  نمایشگاه مواد غذایی 2024 FOOD INGREDIENTS CHINA

  7 شب شانگهای
 • خدمات تور : پرواز ماهان - ترانسفر - اقامت هتل با صبحانه - ویزای گروهی - ترانسفر نمایشگاهی - لیدر - بیمه
 • تاریخ اجرای تور : تاریخ نمایشگاه از 27 تا 29 اسفند 1403
 • قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته : به زودی اعلام می گردد
 • مشاوره تلفنی (34118-031)

اطلاعات تور