تور یکروزه غار نخجیر محلات از اصفهان

قبل
بعدی
  • قیمت تورغار نخجیر محلات از اصفهان 475 تومان

زمان و مکان اجرا

حرکت: جمعه ۸ دی ماه ۱۴۰۲ ساعت ۶:۳۰ صبح از اصفهان

بازگشت: جمعه ۸ دی ماه ۱۴۰۲ شب اصفهانیم

مدت تور

یک روزه

خدمات تور

 یک وعده صبحانه سلف سرویس
دو وعده پذیرایی
پرداخت ورودی اتوبوس به سرچشمه محلات
بیمه مسئولیت مدنی
راهنمای رسمی سازمان میراث فرهنگی
اتوبوس توریستی جفت صندلی

فعالیت های تور

بازدید از غار نخجیر
آب گرم محلات
بازدید و صرف ناهار در سرچشمه محلات
بازدید از سرچشمه محلات و قایق سواری در دریاچه

وسایل مورد نیاز

1.دارو های شخصی
2.لباس خنک برای طول روز
3.لباس گرم برای عصر و غروب
4.اب یخ زده برای طول روز
5.کفش مناسب جهت پیاده روی
6.اسپری خوش بو کننده بدن
7.عینک و کلاه افتابی

درجه سختی تور

2 از 5