خلبانان تا 65 سالگي مجاز به پرواز هستند…

خلبانان تا 65 سالگي مجاز به پرواز هستند…

خلبانان تا 65 سالگي مجاز به پرواز هستند...

خلبانان تا 65 سالگي مجاز به پرواز هستند...

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری خلبانان تا 65 سالگي مجاز به پرواز هستند…

مدير روابط عمومي این سازمان گفت:
سازمان در تمامي سطوح مديريتي و کارشناسي بازنشسته اي که مشمول بخش نامه اخير باشد، ندارد.

رضا جعفرزاده با اشاره به رعايت قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان گفت:

در حال حاضر قرار داد تمام وقت در خصوص به كارگيري بازنشستگان در سازمان هواپيمايي كشوري نداريم؛

كاركنان سازمان مطابق مقررات و در زمان مقرر بازنشسته مي شوند و به كارگيري مجدد در اين سازمان صورت نخواهد گرفت.

رضا جعفرزاده در پاسخ به اين سوال كه وضعيت خلبانان با اجرايي شدن دستورالعمل جديد بازنشستگي چگونه است؟

گفت: بر اساس  مقررات هوانوردي در انطباق با ضميه اول كنوانسيون شيكاگو

فعاليت خلبانان تا سن 65سالگي در صورت داشتن گواهينامه خلباني و گواهينامه پزشكي مجاز است حتی اگر سابقه خدمتي آنها بيش از 30 سال باشد.

مدير روابط عمومي سازمان همچنین افزود:

ممكن است خلباني پس از گذراندن 30 سال خدمت به عللي بازنشسته و از كار منفك شود در اين صورت امكان بازگشت به ايرلاين دولتي را ندارد.

رضا جعفرزاده، خاطرنشان كرد که:

در صورت رسيدن خلبانان به سن65 سالگي، اجازه پرواز براي حمل مسافر، بار و پست ندارند اما در خصوص هواپيماي شخصي اين شرايط مستثني است.

وي با بيان اينكه خلبانان در سن 65 سالگي مجاز به دريافت گواهينامه پزشكي نخواهند بود، تصريح كرد:

خلبانان تا قبل از سن 60 سالگي به صورت ساليانه و بعد از سن 60 سالگي هر 6 ماه يكبار چك پزشكي مي شوند.

(در موارد خاص و با تشخيص پزشك هوايي اين زمان كوتاهتر خواهد بود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *