نقل و انتقال فیش حج واجب اصفهان

نقل و انتقال فیش حج واجب اصفهان

انتقال فیش حج تمتع به نام خریدار از نام فروشنده

برای جابجایی فیش حج تمتع (واجب) از نام صاحب فیش به نام خریدار، باید به دفاتر زیارتی مجاز و فعال که از سازمان حج و زیارت مجوز دارند مراجعه کرد. مراحل انتقال به شرح زیر است:

۱- مراجعه به یکی از دفاتر زیارتی (هم خریدار و هم فروشنده)

۲- ارائه مدارک موردنیاز جهت نقل و انتقال (اصل کارت ملی، اصل شناسنامه، هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده + اصل فیش حج صاحب فیش)

۳- بعد از ثبت اولیه اطلاعات، دفتر زیارتی اصل مدارک و برگه درخواست مجوز انتقال را به انتقال گیرنده و دهنده می‌دهد.

۴- خریدار و فروشنده با در دست داشتن مدارک (کارت ملی، شناسنامه، فیش حج و برگه درخواست مجوز) به اداره حج و زیارت مراجعه می‌کنند.

۵- پس از بررسی و تایید اطلاعات انتقال گیرنده و انتقال دهنده، اداره حج و زیارت مجوز انتقال فیش حج را صادر می‌کند. این مجوز شامل دو بخش است: ۱- حج و زیارت به دفاتر اسناد رسمی مجوز می‌دهد جهت تنظیم صلح‌نامه ۲- همچنین به بانک ملی مجوز می‌دهد جهت صدور فیش حج جدید بنام خریدار.

۶- طرفین باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم صلح‌نامه مراجعه کنند.

۷- پس از گرفتن صلح‌نامه، باید دوباره به دفتر زیارتی مراجعه و اصل صلح‌نامه و فیش حج ارائه داده شود تا در سیستم دفتر زیارتی ثبت نهایی شود.

۸- پس از ثبت نهایی اطلاعات توسط دفتر زیارتی، اطلاعات انتقال گیرنده و انتقال دهنده حج تمتع کامل شده و آماده صدور فیش جدید حج بنام خریدار و ابطال فیش (امتیاز حج) فروشنده توسط بانک ملی است.

لازم به ذکر است که طبق دستور سازمان حج و زیارت، نقل و انتقال فیش حج تمتع فقط در همان استان محل ثبت نام فیش ممکن است. لذا، فروشندگان فیش حج باید در همان استانی که ثبت نام بعمل آورده‌اند، نسبت به فروش فیش خود اقدام کنند. همچنین، خریدار نیز در همان استان خود نسبت به خرید اقدام کند.