وقت سفارت آلمان در اصفهان

وقت سفارت آلمان

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی بازدید از دوستان و بستگان
1- دو قطعه عکس رنگی گرفته شده از رو به رو زمینه سفید 3.5*4.5 مربوط به یک سال گذشته
2- اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
3- تاییده محل اقامت و تاییده تعمین هزینها توسط دعوت کننده
4-اصل پیرینت تراکنش های بانکی 3 ماهه گذشته به حروف لاتین همراه با مهر بانک و مدارک مبنی بر تمکن مالی برای تامین هزینه های سفر
5-اصل و کپی سند ملکی در صورت وجود
6-اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه
7- مدارک کاری و اجتماعی

نکات مهم

1- متقاضی جهت درخواست ویزای آلمان باید حداقل یک ماه قبل از سفر جهت اخذ ویزا اقدام نماید.
2- همه مدارک باید به صورت اصل و کپی آن تحویل مرکز انگشت نگاری داده شود.
3-پروسه زمانی ویزا آلمان 21 روز طول میکشد .