وقت سفارت ایتالیا در اصفهان

وقت سفارت ایتالیا

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن وقت سفارت ایتالیا:

1-دو قطعه عکس رنگی گرفته شده از رو به رو تمام رخ -زمینه روشن سایر 3*4 مربوط به 6 ماه گذشته باشد

2- اصل پاسپورت جدید با حداقل 6 ماه اعتبار پس از خروج از حوزه شینگن و حداقل 2 صفحه خالی رو به روی هم برای الصاق ویزا

3- اگر متقاضی دارای دعوتنامه توریستی از یک شخص غیر ایتالیایی مقیم ایتالیا است ارائه کپی اجاره اقامت با اعتبار حداقل یک ماه پس از اتمام ویزا الزامی است

4- کپی صفحه اول پاسپورت ویزاهای شینگن آمریکا کانادا و … با مهر ورود و خروج در صورت دارا بودن

5- ترجمه مدارک شغلی

6- ترجمه اسناد مالکیت ملک

7- اصل پیرینت حساب بانکی مربوط به 6 ماه گذشته همراه با تمکن مالی به زبان انگلیسی (اگر سپرده بانکی دارید علاوه بر گواهی سپرده لطفا گردش 6 ماهه حسابی که سود سپرده شما به آن واریز میگردد ارائه شود)

8- ترجمه شناسنامه متقاضی

نکات مهم

1- متقاضی جهت درخواست ویزا ایتالیا باید حداقل یک ماه قبل از سفر شخصا به مرکز انگشت نگاری ایتالیا مراجعه نماید.
2- همه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه گردد و اصل ترجمه ها باید تحویل سفارت گردد.
3- پروسه زمانی ویزای ایتالیا معمولا تا 21 روز زمان میبرد.