وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت هلند

وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت هلند

چگونه وقت سفارت هلند بگیریم؟

انجام  وقت سفارت هلند هم از طریق سفارت و هم از طریق کارگزاری سفارت هلند ممکن است.

دفتر فعلی کارگزاری سفارت هلند در تهران قرار دارد.

ارسال درخواست خود به زبان انگلیسی به ایمیل appt.netherlands@vfshelpline.com

مدارک لازم جهت تعیین زمان وقت سفارت هلند

مدارک لازم جهت تعیین زمان وقت سفارت هلند

  1. اصل پاسپورت با امضاء، به همراه پاسپورت‌های قبلی

-مدت اعتبار حداقل ۳ ماه از تاریخ ورود، با حداقل ۲ صفحه‌ی خالی

  1. اصل و ترجمه‌ی سند مالکیت با تائیدیه دادگستری
  2. رضایت نامه‌ی محضری به عنوان مجوز خروج برای افراد زیر ۱۸ سال و خانم‌های متأهل
  3. عکس پرسنلی با سایز ۳۵ میلی‌متر در ۴۵ میلی‌متر رنگی، تمام رخ با زمینه سفید
  4. کپی ویزاهای اخذ شده‌ی قبلی
  5. اصل و ترجمه‌ی شناسنامه و کپی از تمام صفحات آن
  6. اسنادی که تفریحی و توریستی بودن سفر را ثابت می‌کنند و بیانگر بازگشت به مبدأ پس از اتمام سفر هستند.

– مدارک مربوط به مدت زمان سفر و اقامت در هتل

– اصل گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک

  1. اصل و ترجمه‌ی مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار

  1. پرداخت هزینه‌ی مذکور برای اخذ ویزا
  2. تکمیل فرم‌های درخواست ویزا که این فرم باید به صورت تایپ شده تکمیل شده و سپس نسخه چاپی آن تهیه شود

بهتر است افراد متقاضی 3ماه قبل از تاریخ سفر برای اخذ ویزا از سفارت وقت هلند مراجعه نمایند.