ویزا کشورهای قاره آفریقا

ویزا کشورهای قاره آفریقا

ویزا کشورهای قاره آفریقا

شما مسافرین محترم می توانید برای آگاهی از قیمت و مدارک و شرایط اخذ ویزا کشورهای آفریقایی به وسیله وب سایت آدینه گشت عالی قاپو، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به صورت تماس با همکاران ما و یا استفاده از جدول زیر که با کلیک بر روی نام هر کشور اطلاعاتی مانند قیمت ویزای هر کشور، آدرس و تلفن سفارت هر کشور در تهران و مدارک مورد نیاز دریافت ویزا و … را دریافت نمائید.

فهرست کشورهای قاره آفریقا برای اخذ ویزا
ویزا الجزایر
شرایط و مدارک اخذ ویزا الجزایر Algeria visa
ویزا مجمع الجزایر قمر (کومور)
شرایط و مدارک اخذ ویزا قمر Comoros visa
ویزا گامبیا
شرایط و مدارک اخذ ویزا گامبیا Gambia visa
ویزا مالی
شرایط و مدارک اخذ ویزا مالی Mali visa
ویزا سنگال
شرایط و مدارک اخذ ویزا سنگال Senegal visa
ویزا آنگولا
شرایط و مدارک اخذ ویزا آنگولا Angola visa
ویزا ساحل عاج
شرایط و مدارک اخذ ویزا ساحل عاج Côte d'Ivoire visa
ویزا غنا
شرایط و مدارک اخذ ویزا غنا Ghana visa
ویزا موریتانی
شرایط و مدارک اخذ ویزا موریتانی Mauritania visa
ویزا سیشل
شرایط و مدارک اخذ ویزا سیشل Seychelles visa
ویزا بنین
شرایط و مدارک اخذ ویزا بنین Benin visa
ویزا جمهوری دموکراتیک کنگو
شرایط و مدارک اخذ ویزا جمهوری دموکراتیک کنگو Democratic Republic of the Congo visa
ویزا گینه
شرایط و مدارک اخذ ویزا گینه Guinea visa
ویزا موریس
شرایط و مدارک اخذ ویزا موریس Mauritius visa
ویزا سیرالئون
شرایط و مدارک اخذ ویزا سیرالئون Sierra Leone visa
ویزا بوتسوانا
شرایط و مدارک اخذ ویزا بوتسوانا Botswana visa
ویزا جمهوری کنگو
شرایط و مدارک اخذ ویزا جمهوری کنگو Republic of the Congo visa
ویزا گینه بیسائو
شرایط و مدارک اخذ ویزا گینه بیسائو Guinea Bissau visa
ویزا مراکش
شرایط و مدارک اخذ ویزا مراکش Morocco visa
ویزا سومالی
شرایط و مدارک اخذ ویزا سومالی Somalia visa
ویزا بورکینافاسو
شرایط و مدارک اخذ ویزا بورکینافاسو Burkina Faso visa
ویزا جیبوتی
شرایط و مدارک اخذ ویزا جیبونی Djibouti visa
ویزا کنیا
شرایط و مدارک اخذ ویزا کنیا Kenya visa
ویزا موزامبیک
شرایط و مدارک اخذ ویزا موزامبیک Mozambique visa
ویزا آفریقای جنوبی
شرایط و مدارک اخذ ویزا آفریقای جنوبی South Africa visa
ویزا بوروندی
شرایط و مدارک اخذ ویزا بوروندی Burundi visa
ویزا مصر
شرایط و مدارک اخذ ویزا مصر Egypt visa
ویزا لسوتو
شرایط و مدارک اخذ ویزا به لسوتو Lesotho visa
ویزا نامیبیا
شرایط و مدارک اخذ ویزا نامیبیا Namibia visa
ویزا سودان جنوبی
شرایط و مدارک اخذ ویزا سودان جنوبی South Sudan visa
ویزا کامرون
شرایط و مدارک اخذ ویزا کامرون Cameroon visa
ویزا گینه استوایی
شرایط و مدارک اخذ ویزا گینه استوایی Equatorial Guinea visa
ویزا لیبریا
شرایط و مدارک اخذ ویزا لیبریا Liberia visa
ویزا نیجر
شرایط و مدارک اخذ ویزا نیجر Niger visa
ویزا سودان
شرایط و مدارک اخذ ویزا به سودان Sudan visa
ویزا کیپ ورد
شرایط و مدارک اخذ ویزا کیپ ورد Cape Verde visa
ویزا اریتره
شرایط و مدارک اخذ ویزا اریتره Eritrea visa
ویزا لیبی
شرایط و مدارک اخذ ویزا لیبی Libya visa
ویزا نیجریه
شرایط و مدارک اخذ ویزا نیجریه Nigeria visa
ویزا سوازیلند
شرایط و مدارک اخذ ویزا سوازیلند Swaziland visa
ویزا جمهوری آفریقای مرکزی
شرایط و مدارک اخذ ویزا جمهوری آفریقای مرکزی Central African Republic visa
ویزا اتیوپی
شرایط و مدارک اخذ ویزا اتیوپی Ethiopia visa
ویزا ماداگاسکار
شرایط و مدارک اخذ ویزا ماداگاسکار Madagascar visa
ویزا رواندا
شرایط و مدارک اخذ ویزا رواندا Rwanda visa
ویزا تانزانیا
شرایط و مدارک اخذ ویزا تانزانیا Tanzania visa
ویزا چاد
شرایط و مدارک اخذ ویزا چاد Chad visa
ویزا گابن
شرایط و مدارک اخذ ویزا گابن Gabon visa
ویزا مالاوی
شرایط و مدارک اخذ ویزا مالاوی Malawi visa
ویزا سائوتومه و پرینسیپ
شرایط و مدارک اخذ ویزا سائوتومه و پرینسیپ Sao Tome and Principe visa
ویزا توگو
شرایط و مدارک اخذ ویزا توگو Togo visa
ویزا تونس
شرایط و مدارک اخذ ویزا تونس Tunisia visa
ویزا اوگاندا
شرایط و مدارک اخذ ویزا اوگاندا Uganda visa
ویزا زامبیا
شرایط و مدارک اخذ ویزا زامبیا Zambia visa
ویزا زیمبابوه
شرایط و مدارک اخذ ویزا زیمبابوه ZimbabweZimbabwe visa
کشورهای آفریقایی بدون ویزا
 • جمهوری دموکراتیک کنگو
 • سیشل
کشورهای آفریقایی صدور ویزا در مرز ورودی
 • جیبوتی
 • کنیا
 • ماداگاسکار
 • موزامبیک
 • تانزانیا
 • توگو
 • اوگاندا
 • کیپ ورد
 • کومور