ویزا کشورهای قاره اقیانوسیه

ویزا کشورهای قاره اقیانوسیه

ویزا کشورهای قاره اقیانوسیه

شما مسافرین محترم می توانید برای آگاهی از قیمت و مدارک و شرایط اخذ ویزا کشورهای اقیانوسیه به وسیله وب سایت آدینه گشت عالی قاپو، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به صورت تماس با همکاران ما و یا استفاده از جدول زیر که با کلیک بر روی نام هر کشور اطلاعاتی مانند قیمت ویزای هر کشور، آدرس و تلفن سفارت هر کشور در تهران و مدارک مورد نیاز دریافت ویزا و … را دریافت نمائید.

فهرست کشورهای قاره اقیانوسیه برای اخذ ویزا
ویزا استرالیا
شرایط و مدارک اخذ ویزا تووالو Tuvalu visa
ویزا وانواتو
شرایط و مدارک اخذ ویزا وانواتو Vanuatu visa
ویزا توکلائو
شرایط و مدارک اخذ ویزا توکلائو Tokelau visa
ویزا جزایر مارشال
شرایط و مدارک اخذ ویزا جزایر مارشال Marshall Islands visa
ویزا جزایر کوک
شرایط و مدارک اخذ ویزا جزیره کوک Cook Islands visa
ویزا تونگا
شرایط و مدارک اخذ ویزا تونگا Tonga visa
ویزا پاپوا گینه نو
شرایط و مدارک اخذ ویزا پاپوا گینه نو Papua New Guinea visa
ویزا کالدونیای جدید
شرایط و مدارک اخذ ویزا فرانسه France visa
ویزا جزایر ماریانای شمالی
شرایط و مدارک اخذ ویزا جزایر ماریانای شمالی Northern Mariana Islands visa
ویزا پلینزی فرانسه
شرایط و مدارک اخذ ویزا پلینزی فرانسه French Polynesia visa
ویزا تووالو
شرایط و مدارک اخذ ویزا تووالو Tuvalu visa
ویزا پالائو
شرایط و مدارک اخذ ویزا پالائو Palau visa
ویزا جزایر سلیمان
شرایط و مدارک اخذ ویزا جزایر سلیمان Solomon Islands visa
ویزا ایالات فدرال میکرونزی
شرایط و مدارک اخذ ویزا ایالات فدریال میکرونزی Federated States of Micronesia visa
ویزا نیووی
شرایط و مدارک اخذ ویزا نیووی Niue visa
ویزا نیوزیلند
شرایط و مدارک اخذ ویزاه تووالو نیوزیلند New Zealand visa
ویزا تیمور شرقی
شرایط و مدارک اخذ ویزا تیمور شرقی East Timor visa
ویزا گوام
شرایط و مدارک اخذ ویزا گوام Guam visa
ویزا نائورو
شرایط و مدارک اخذ ویزا به نائورو Nauru visa
ویزا جزایر پیت کرن
شرایط و مدارک اخذ ویزا جزیره پیت کرن Pitcairn Islands visa
ویزا فیجی
شرایط و مدارک اخذ ویزا فیجی Fiji visa
ویزا والیس و فوتونا
شرایط و مدارک اخذ ویزا فرانسه France visa
ویزا کیریباتی
شرایط و مدارک اخذ ویزا کیریباتی Kiribati visa
ویزا ساومای آمریکا
شرایط و مدارک اخذ ویزا ساموای آمریکا American Samoa visa
ویزا ساموآ
شرایط و مدارک اخذ ویزا ساموآ Samoa visa
کشورهای اقیانوسیه بدون ویزا
  • جزایر کوک
  • نیووی
  • پالائو
  • ساموآ
  • تووالو
  • میکرونزی